เทคนิคการเลือกซื้อเครื่องตัดหญ้าติดรถไถ

ปรกาศ!!!เทคนิคการเลือกซื้อเครื่องตัดหญ้าติดรถไถช่วงนี้
คะ
………………………………………………………………………………
1. การเปรียบเทียบราคา
2. ดูขนาดหัวเกียร์ (สำคัญมาก)ว่าใช้หัวเกียร์อะไรรอบเท่า
ไหร่ ขนาดใหญ่หรือเล็ก
3.ดูว่ามีการรับประกันสินค้าหรือไม่ หากซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้
ทางร้านจะรับผิดชอบอย่างไร
4.ดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตแข็งแรงดีไหม
5.การบริการของทางร้าน
6.สินค้ามีปัญหาทางร้านมีอะไหล่ไหม มีช่างบริการไหม
……………………………………………………………………………….
…………………..
เพียงแค่นี้ลูกค้าก็สามารถซื้อเครื่องตัดหญ้าได้สินค้าและ
บริการที่มีคุณภาพคะ
สอบถาม….082-1234409//09-03459321
S__57434118