ริปเปอร์ฝังปุ๋ย พร้อมคาดสปริง

ริปเปอร์ฝังปุ๋ยพร้อมคาดสปริง!! ราคา37,000.-บาท
082-1234409//09-03459321