ลิปเปอร์ 47 แรง และ ลิปเปอร์ 24 แรง คูโบต้า ยันม่า

ลิปเปอร์เป็นอุปกรณ์การเกษตรที่ช่วยปรับสภาพดินให้มีความร่วนซุ่ยมากขึ้้น เหมือนเป็นการขุดร่องน้ำตามร่องอ้อยเพื่อเพื่อผลผลิตให้ออ้ยและมันสำประหลังให้ดีขึ้น จากการศึกและวิจัย พบว่า การใช้ลิปเปอร์เพื่อปรับปรุ่งดินนั้นสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตได้มากถึง 30% เลย

ลิปเปอร์ รุ่น 36-55 แรง รุ่น36-55 แรง3 แถว
ไม่มีถัง2ขา 12000 15000
มี1 ถัง2  ขา 24000 27000
มี2 ถัง2 ขา 28000 31000
ไม่มีถัง4 ขา 20000 23000
มี1 ถัง4 ขา 32000 35000
มี2 ถัง4 ขา 36000 39000
ขาเพิ่ม  คู่ละ 6800 ตัวละ 3500

20160116_110331 20160116_110323 20160116_110317 20160116_11031010985982_890243251018911_1254549138870703403_n10983428_890243271018909_3553099634956565182_n10982489_890243367685566_5792176250429769962_n

anigifFacebockbuybuy

ใส่ความเห็น